SAMARBEJDSPARTNERE

 
  Revisorgruppen Dania har lavet samarbejdsaftaler med flere udbydere til revisionsbranchen for at opnå rabatter eller andre fordele ved køb af produkter eller ydelser. Af samarbejdspartnere kan bl.a. nævnes:

Ekos, esignatur, Faglig afdeling,  ForsikringsMæglerGruppen Danmark, MD Skat, Revisionsafdeling, Tax-Partner A/S og TVC advokatfirma.

Vi bestræber os på løbende at forbedre og udvide disse aftaler til gavn for vores medlemmer.

Medlemmer kan se nærmere om aftalernes indhold på Intranettet.