SAMARBEJDSPARTNERE

 
  Revisorgruppen Dania har lavet samarbejdsaftaler med flere udbydere til revisionsbranchen for at opnå rabatter eller andre fordele ved køb af produkter eller ydelser. Af samarbejdspartnere kan bl.a. nævnes: Bluegarden, esignatur, Ekos, Faglig afdeling, Focus IT A/S, ForsikringsMæglerGruppen Danmark, Karnov Group, MD Skat, Revisionsafdeling, Revitax, Senior Wealth, Tax-Partner A/S samt TVC advokatfirma.

Vi bestræber os på løbende at forbedre og udvide disse aftaler til gavn for vores medlemmer.

Medlemmer kan se nærmere om aftalernes indhold på Intranettet.