'FindUsNow.com'
 

HVEM ER VI?

 
  Revisorgruppen Dania - godkendte revisorer er et landsdækkende samarbejde for godkendte revisorer, stiftet i 1997. Alle medlemmer er offentligt godkendte revisorer, som er opført i Erhvervstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Vi er også alle lovpligtigt garanti- og ansvarsforsikrede.

Vores idégrundlag er, at vi gennem samarbejde bliver bedre og kan opnå nogle fordele for vores medlemmer - til gavn for vores kunder.

Danias mål er at yde kvalificeret støtte til godkendte revisorer. Det gør vi bl.a. ved at vi:

- Udsender faglig information af interesse for revisorer
- Holder favorable priser på faglige kurser til den obligatoriske efteruddannelse af godkendte revisorer
- Vejleder om etablering og brug af kvalitetssikring
- Har via samarbejdspartnere gode tilbud til medlemmerne - herunder gratis hotline indenfor regnskab, skat        og moms
- Etablerer kontakt mellem medlemmer til kollegial hjælp i nødstilfælde
- Netværker og hygger os med lidt underholdning til den årlige generalforsamling.