'FindUsNow.com'
 

KURSUSPLAN

 

Kurser afholdt af Revisorgruppen Dania

Se vore aktuelle kurser her: "Kurser - Revisorgruppen Dania".

Rabat til medlemmer fremkommer, når man er logget ind med medlemsnummer ved kursustilmelding.

Vi udbyder dagskurser til vore medlemmer til 1.500-.1.800 kr. for et dagskursus. Et 2-dages kursus med internat udbydes til vore medlemmer til kr. 3.800-4.000.

Til ikke-medlemmer udbyder vi dagskurser til 2.250-.2.700 kr. for et dagskursus. Et 2-dages kursus med internat udbydes til ikke-medlemmer til kr. 5.150-6.000.

Er du ikke-medlem, og ønsker at blive medlem af Revisorgruppen Dania, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet eller en fra bestyrelsen. Se under kontakt.

Det årlige kontingent er på 6.000,- kr. + moms, som opkræves kvartalsvis. Hertil et indskud på 1.000,- kr.

Medlemmer af FDR kan tilmelde sig kurser hos Revisorgruppen Dania til vor medlemspris.