'FindUsNow.com'
 

SAMARBEJDSPARTNERE

 
 

Revisorgruppen Dania har lavet samarbejdsaftaler med flere udbydere til revisionsbranchen for at opnå rabatter eller andre fordele ved køb af produkter eller ydelser.

Af samarbejdspartnere kan bl.a. nævnes:

Creditro, Ekos, esignatur, Faglig afdeling,  ForsikringsMæglerGruppen Danmark, MD Skat, Revibot,  TaxMaster ApS, Tax-Partner A/S og TVC advokatfirma og Wolters Kluwer.

Vi bestræber os på løbende at forbedre og udvide disse aftaler til gavn for vores medlemmer.