'FindUsNow.com'
 

KOLLEGIAL HJÆLP

 
 

Sygdom etc.

Revisorgruppen Dania har udarbejdet en vejledning omkring kollegial hjælp ved sygdom, dødsfald, akut opstået behov for hjælp, uarbejdsdygtighed, erstatningskrav med mere.

Denne vejledning ligger tilgængelig for samarbejdsgruppens medlemmer på Intranettet.

 

Køb/salg virksomhed

Hel eller delvis afvikling af revisionsvirksomheden, køb af revisionsvirksomhed

eller udvidelse med flere klienter ?

Som medlem af Revisorgruppen Dania har du mulighed for at annoncere som henholdsvis køber eller sælger af ovennævnte.
Se mere herom på Intranettet.