'FindUsNow.com'

AKTUEL SKAT 2021

Startdato:
Dec 8, 2021
Slutdato:
Dec 8, 2021
Kode:
08122021
Pris:
2250,00 DKK (Ekskl. moms)
Lokalitet:
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
Tilmeld kursus
Niveau:
Ikke specificeret
Frie pladser:
23 af 30
Underviser:

Beskrivelse

Torben Bagge Torben Bagge, Advokat (H), partner i TVC Advokatfirma

Jrgen Frausing Jørgen Fausing, Registreret revisor og Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma

Kurset gennemgår nyheder og fremsatte lovforslag inden for skatteområdet samt væsentlige afgørelser i året. Med kurset er du opdateret og parat til kommende status.

Følgende emner vil bl.a. blive gennemgået:

 • Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder
 • Ny ejendomsvurdering
 • Lempelse af BoligJobordningen i 2021
 • Skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesøkonomi i 2021
 • Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig
 • Ændringer i virksomhedsskatteordningen, som omfatter forældrelejligheder og indgreb mod skatteundgåelse ved overtagelse af virksomhed i virksomhedsordningen
 • Nye regler for beskatning af fri bil. Der sker en højere vægtning af brændstofforbruget om mindre vægtning af anskaffelsesprisen
 • Forhøjelse af bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler
 • Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning mv., og midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler

Og de seneste aktuelle nye afgørelser, som bl.a. omfatter områderne:

 • Beskatning af gevinst på gæld
 • Virksomhedsskatteordningen
 • Skats interne regler - værdiansættelse af fast ejendom - værdiansættelsescirkulæret "nye regler", som er på vej
 • Erhvervsmæssig virksomhed contra ikke-erhvervsmæssig virksomhed
 • Skatteprocessuelle problemstillinger - herunder håndtering af skattetvister
 • Aktionærlån
 • Beskatning af bitcoins

Aktuelle emner:

 • Nyheder i forbindelse med biler og kørsel
 • Nyheder i forbindelse med personalegoder
 • Rette indkomstmodtager
 • Skats indsatser og sanktioner

Der undervises kl. 8.30-16.30 med indlagte pauser undervejs.

Morgenkaffe på kursusstedet kl. 8.00-8.30.

Vejledende timefordeling: 8 timer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder.

Pris medlemmer af Revisorgruppen Dania og FDR kr. 1.500 + moms. (Rabat fremkommer når man er logget ind med medlemsnummer ved kursustilmelding).

FDR-medlemmer skal krydse af ved "FDR-medlem" ved tilmelding, for at opnå den reducerede kursuspris.

Pris ikke medlemmer kr. 2.250 + moms

Tilmelding er registreret, når der kommer bekræftelsesmail fra Revisorgruppen Dania.

Faktura fremsendes inden afholdelse af kurset.

Bindende tilmelding senest 5.11.2021 - afbestilling senere end 4 uger før kursusafholdelse medfører fuld betaling.

Retur kursusoversigt


Tilmeld kursus: AKTUEL SKAT 2021

Når du allerede er registreret, log venligst direkte ind her

Pris / Stk.

Deltager Information

Faktura adresse

jeg accepterer AFBESTILLINSREGLER OG PRISER. *

Medlem af FDR

* påkrævet